برنامه معاملاتی کپیتال اکستند برای ماه می 2023

لطفا توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی کپیتال اکستند در زمان تعطیلات پیش رو تغییرات موقتی خواهد داشت.

تعدادی از ابزارهای معاملاتی تحت تأثیر تغییرات خواهند بود که در جدول زیر مشخص شده اند. برنامه معاملاتی برای نمادهایی که در لیست نیستند، طبق روال عادی خواهد بود.

ابزارها

01 ماه می, 2023

02 ماه می, 2023

03 ماه می, 2023

04 ماه می, 2023

05 ماه می, 2023

07 ماه می, 2023

08 ماه می, 2023

09 ماه می, 2023

17 ماه می, 2023

18 ماه می, 2023

26 ماه می, 2023

28 ماه می, 2023

29 ماه می, 2023

30 ماه می, 2023

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

فارکس و فلزات

فلزات گران بها

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 18:30
بازگشایی در 22:00

عادی

XAGGBP

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 18:15
بازگشایی در 22:05

عادی

XAGCHF

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 18:15
بازگشایی در 22:05

عادی

CUCUSD

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 18:15
بازگشایی در 22:05

عادی

شاخص ها

DAXEUR

بسته

بازگشایی در 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

00:00 - 00:15
00:16 - 20:00
بازگشایی در 22:02

عادی

F40EUR

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

FTSGBP

بسته

بازگشایی در 00:00

عادی

عادی

عادی

بسته

بسته

بازگشایی در 00:00

عادی

عادی

عادی

بسته

بسته

بازگشایی در 00:00

ESXEUR

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

IBXEUR

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

DJIUSD

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 17:00
بازگشایی در 22:00

عادی

NDXUSD

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 17:00
بازگشایی در 22:00

عادی

SPXUSD

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 17:00
بازگشایی در 22:00

عادی

HSIHKD

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

NIKJPY

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 17:00
بازگشایی در 22:00

عادی

کالا ها

BRNUSD

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 17:30

بازگشایی در 00:00

WTIUSD

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 18:30
بازگشایی در 22:00

عادی

NGCUSD

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 18:30
بازگشایی در 22:00

عادی

سهام ها: US

NYSE

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

بسته

عادی

NASDAQ

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

بسته

عادی

سهام ها: EU

SIX

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

بسته

عادی

BM

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

EURONEXT

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

LSE

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

بسته

عادی

XETRA

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

در صورت داشتن هر گونه سوال می‌توانید به چت زنده سایت یا مدیر حساب خود مراجعه کنید.

هنوز در کپیتال اکستند ثبت نام نکرده اید؟ همین امروز ثبت نام کنید